Thư mời Trao đổi logo

Admin 05/04/2017

Chúng tôi rất mong được trao đổi logo cùng với tất cả Website - Không quan trọng thứ hạng

Với điều kiện:
Nội dung Site của bạn phải lành mạnh, không đi ngược với truyền thống Việt Nam.... không vi phạm pháp luật. Site của bạn phải có nội dung.

cùng nhau trao đổi logo được đặt vao website của hai bên. Đăng kí bên dưới hoặc liên hệ theo địa chỉ mail cuahangthinhcauca@gmail.com  và để lại đường linhk website và đường linhk của logo. Đây là đường linhk của tôi:

http://docauca.com ,còn đây là đường linhk của logo http://i48.photobucket.com/albums/f243/muathu07/cau.png

Cập nhật tin về trao đổi logo ( 16/6/2011 )

Hiện nay nhiều trang web muốn trao đổi liên kết logo với http://docauca.com do hạn chế về dung lượng nên docauca.com tạm dừng trao đổi liên kết logo thêm với các trang khác bắt đầu sau ngày 17/6/2011 -xin kính báo

Share :

Viết bình luận của bạn