Thông báo tên miền

Admin 05/04/2017

Bắt đầu từ ngày  2/11/2011 trang web docauca.com có thêm hai tên miền mới nữa là docauca.com.vndocauca.vn vậy xin thông báo cho các bạn được biết,và các bạn có thể truy cập vào trang câu cá bằng cả 3 tên miền

xin kính báo

Share :

Viết bình luận của bạn