Thính chép đặc biệt

Thương hiệu: |
60.000₫

Mô tả :
thính câu chép

Đây là loại thính câu cá chép đặc biệt có đọ nhậy cao