Thính câu cá tổng hợp

Thương hiệu: |
40.000₫

Mô tả :
Thính câu tổng hợp

Đây là loại thính câu cá tổng hợp câu các loại cá trôi,cá chép,rô phi và các loại cá khác