Phao câu cá xa bờ 2/1 ngày và đêm ( mới )

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :
Phao câu đại xa bờ 2/1 ngày và đêm ( mới )

Phao câu đại xa bờ 2/1 ngày và đêm ( mới ) đối trọng bằng đồng chạy tự do khi ở dưới nước đối trọng đồng nằm ở dưới cùng giúp cho chống sóng tốt và khi giật lưỡi lục đi lên theo chiều thẳng