Phao câu cá xa bờ

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :
Phao câu cá vừa làm có thể câu được tất cả các loại lục to hoặc nhỏ

phao câu cá xa bờ có thể thay đổi độ nổi để phù hợp cho từng loại lục