phao câu cá đêm ( mới )

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :
phao câu cá đêm ( mới )-khi cá tỳ đèn đỏ bật sáng

phao câu cá đêm ( mới )-đèn sáng mầu xanh bình thường, khi cá tỳ vào dây linhk đèn đỏ tự bật sáng