Phao câu 2 trong 1

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :
Phao câu 2 trong 1

Đây là loại phao vừa câu ngày và vừa câu đêm không cần thay đổi ngọn phao ,khi câu đêm chỉ cần cho pin vào