mồi câu ngô ủ hương liệu

Thương hiệu: |
22.000₫

Mô tả :
mồi câu ngô ủ hương liệu

mồi câu ngô ủ hương liệu đặc biệt  dùng để trộn thêm vào thính câu hoặc móc vào lưỡi lục hoặc lưỡi đơn