Lưỡi câu ngũ

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :
Lưỡi câu ngũ

Đây là lưỡi câu ngũ có tác dụng để câu cá nơi hồ có mức nước sâu khi giật lưỡi thoát nước nhanh hơn dùng lưỡi lục và khi dính cá thì chắc hơn dùng lưỡi tứ