Lưỡi câu lục-lò xo AK

Thương hiệu: |
150.000₫

Mô tả :
Lưỡi lục-lò xo AK

Lưỡi lục làm từ bằng lò xo băng tiếp đạn súng AK -1,5 ly  (HÀNG ĐẶT)