Lưỡi ba tiêu thế hệ mới

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :
Lưỡi ba tiêu thế hệ mới

Đây là thế hệ lưỡi ba tiêu mới do docauca.com thiết kế có ưu việt hơn các lưỡi ba tiêu trước là hình dáng khí động học,mũi sắc dễ đâm xuyên,trên thân của ba tiêu cá khía để khi bay trên không trung hoặc khi chạy dưới nước luôn dẫn hưỡng để cho thoát không khí hoặc thoát nước để cho lưỡi đi thẳng hướng