Đồ câu cá - Thính câu cá

Kỹ thuật câu cá

Cách nén thinh câu cá xa bờ (mới)

Admin 05/04/2017

http://www.youtube.com/watch?v=D-ihy_AUIJA&feature=g-hist

Một số cách buộc dây câu

Admin 05/04/2017

Một số cách buộc dây câu tôi sưu tầm chia sẻ cùng các bạn  

Câu chép nơi vùng nước chảy ?

Admin 05/04/2017

Trên những sông suối và kênh dẫn của hồ chứa nước, dòng lũ về luôn mang đến những điều kiện câu rất khác biệt. Và bạn phải thích ứng với chúng bằng cách thay đổi một số phần trong chiến thuật câu thông thường. Nhọc lòng không bõ công. Khi điều kiện thời tiết thuận lợi, lũ chép sẽ tiếp tục ăn mồi như không có gì xảy ra… hay gần như vậy ! ...

Chỉnh phao với cách câu "waggler"

Admin 05/04/2017

Một thao tác không thể nói là dễ, nhưng cũng không phải là quá khó, nếu như bạn đã quen tay. Đặc biệt trong cách câu waggler, một phương pháp câu phao cá trắng với...