Đầu đèn cài vào phao

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :
Đèn cài vào phao ngày thành phao câu đêm,dùng để câu gần bờ cũng như câu xa bờ hiệu quả và thuận tiên