Cần câu cá TICA ZOOM 430-500

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :
Cần TICA ZOOM 430-500

Cần TICA ZOOM 430-500 Dùng câu xa bờ độ cứng cao có thể kéo dài ra 4m30 hoặc kéo dài 5m00